Gogledd Cymru'n Siarad

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisiau gwybod am yr hyn sy'n bwysig i chi. Rydym eisiau deall yn well sut mae hi i fyw yn eich ardal fel y gallwn weithio gyda thrigolion i gynorthwyo i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau sydd gennych efallai. Bydd eich barn o gymorth i ddylanwadu blaenoriaethau cymdogaethau'r Heddlu yn eich cymuned.
Eich Enw (Opsiynol)
Cod Post
Rhowch god post dilys yn y DU
1. Beth sy'n dda am yr ardal leol lle rydych yn byw?
Rhowch ateb
2. Beth ydy'r problemau sy'n effeithio arnoch chi yn eich cymuned a fyddai'n elwa o weithio ar y cyd rhwng yr heddlu, partneriaid ac aelodau o'r gymuned er mwyn datrys? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Dewiswch eich opsiynau
O'r problemau a roddwyd tic wrth eu hymyl, pan un yw'r prif broblem sy'n effeithio arnoch fwyaf?
Rhowch eich prif rifyn
3. A oes unrhyw broblemau ERAILL sy'n effeithio arnoch chi yn eich cymuned a fyddai'n elwa o weithio ar y cyd nad yw'n cael ei restru uchod?

Teimlo’n Ddiogel

4. Pa mor ddiogel rydych yn teimlo?
Dewiswch opsiwn ar gyfer pob rhes
Diogel iawn
Eithaf diogel
Ychydig yn anniogel
Anniogel iawn
Ddim yn gwybod
Yn eich cartref eich hun
Yn eich ardal leol ar y stryd yn ystod y dydd
Yn eich ardal leol ar y stryd gyda'r nos
Pam ydych chi'n dweud eich bod chi'n teimlo'n anniogel iawn gartref?
Pam ydych chi'n dweud eich bod chi'n teimlo'n anniogel iawn ar y stryd yn ystod y dydd?
Pam ydych chi'n dweud eich bod chi'n teimlo'n anniogel iawn ar y stryd gyda'r nos?

Hyder yn Heddlu Gogledd Cymru

5. Pa mor hyderus ydych chi yn Heddlu Gogledd Cymru'n gyffredinol?
Dewiswch ateb
6. I ba raddau ydych yn cytuno neu'n anghytuno gyda'r datganiadau canlynol?
Mae'r heddlu lleol yn yr ardal hon...
Dewiswch opsiwn ar gyfer pob rhes
Cytuno'n gryf
Tueddu cytuno
Naill ffordd neu'r llall
Tueddu anghytuno
Anghytuno'n gryf
Yn gwrando a deall y problemau sy'n effeithio ar fy nghymuned leol
Yn ymdrin â'r pethau sydd bwysicaf i bobl yn fy nghymuned
Yn rhoi gwybod i mi am y pethau sy'n bwysig i mi.
Yn amlwg yn fy nghymuned.

Diolch i chi am neilltuo amser i gwblhau'r arolwg hwn.

Mae eich mewnbwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn. 

Os nad ydych wedi cofrestru